Vems är ansvaret?

Vems är egentligen ansvaret att få bort vägglössen? Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren se till att problemen med vägglöss åtgärdas så fort som möjligt. Densamme ska också arbeta förebyggande mot problemen genom att ha ett egenkontrollsprogram. Detta löses oftast smidigast genom ett avtal med något skadebekämningsföretag. Att fastighetsägarna följer vad som står i miljöbalken ligger sedan på miljö- och hälsaskyddsnämnden.

16 dec 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)