Vägglöss - Symptom och behandling av vägglöss

Vad är vägglöss?

Historiskt har vägglöss varit ett stort problem i Sverige. Under perioden när Sverige när Sverige var ett relativt fattigt land var den väldigt vanligt förekommande. När Sverige utvecklades till ett riks land relativt sin omgivning blev vägglöss mindre vanliga men på senare tid har den på nytt ett stort problem i de svenska hemmen. 

Vägglöss är oerhört svårt att bekämpa då de kan klara sig långa perioder utan mat, är ganska små (vuxna blir de 4-8 mm) och kan på så sätt gömma sig väl. Vanligtvis har vägglusen en ljust gul eller rödbrun färg men om den har varit utan föda (blod) en längre period blir den nästan genomskinlig vilket gör de ännu svårare att upptäcka och bekämpa. 

Spridning

Vägglöss Hela västvärlden har fått se en ökning i förekomsten av vägglöss de senaste åren vilket kan bero på att resandet har ökat samtidigt som inget riktigt har tagit tag i problemet. Just resande är en viktig faktor när det kommer till spridnande av vägglöss då kan infektera ett hem tex. genom resebaggage. Under samma period har man också fått minska på vissa bekämpningsmedel som tidigare användes för att bekämpa vägglöss pga. miljö- och hälsorisker. 

Idag ökar problemen med vägglöss kraftigt i Sverige, mycket pga. vårt frekventa resande samt dålig kunskap hos allmänheten om vägglöss. En annan orsak till att spridningen har ökat är också trenden med second-hand kläder och möbler som har ökat rörligheten av våra ägodelar inom landet. 

Hur lever vägglusen?

Vägglusen lever i mörker och gillar värme. På dagtid gömmer den sig gärna i springor i hemmet för att nattetid komma fram och söka föda. Den suger då blod ifrån människor. Människors sovplats är en uppskattad plats då den ger värme och lusen håller sig också gärna i närheten av födan. Platser som sängbord, lister, lös tapet eller liknande ger bra ömställen för vägglöss. 

En vägglus kan leva mellan 4 veckor till 5 månader helt beroende på hur omgivningen ser ut, tillgång till föda osv. Under sin levnadsperiod kan en hona hinna med att lägga så många som 200-500 under sin livsperiod. Detta gör att de lätt ökar kraftigt i omfattning.

Med tanke på hur stor spridning dessa skadedjur kan få på kort tid och vilka omfattande skador det kan innebära är det bra att se till att man har en bra försäkring som täcker skador orsakade av skadedjur. På så sätt kan man minimera den ekonomiska skadan om man skulle råka få in vägglöss hemma. Tänk därför på att kolla upp vad som gäller för just din villaförsäkring.

Läs mer om vägglöss bett här.

Cookies

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)